Translation form

Thank you for taking the time to translate this page, making our website accessible to more people. We have created a simple form to help ensure the process is easy and intuitive. Follow the headings for each section and add your translations below each one.

You are currently translating

Bishop

View current page

English content

Text block 1

Download: Bishop Cherry’s enthronement sermon (Word)You can also watch the service https://youtu.be/hWgVXQXRSgI

Welsh content

Text block 2

Contact DetailsBishopstow, Stow Hill, Newport, NP20 4EAPhone: 01633 263510Email: bishop.monmouth@churchinwales.org.uk

Text block 3

BiographyOriginally from Leicestershire, Cherry served as Archdeacon of Rochdale, in the Diocese of Manchester, for 11 years prior to her election as Bishop of Monmouth in 2019. She trained for ministry at Westcott House, Cambridge, and was ordained as a deacon in 1989.Among the first women to be ordained as a priest in the Church of England in 1994, her previous ministry was entirely in the Diocese of Manchester, in Flixton, Bolton and Farnworth, and latterly across Ashton, Oldham and Rochdale. She was also an honorary canon of Manchester Cathedral and a former chaplain to Deaf people.Cherry has held senior posts in the governance of the Church of England. She has been Prolocutor of the Lower House of the Convocation of York and an ex-officio member of the Archbishops’ Council.A talented pianist, Cherry is both an Associate of the Royal College of Music (ARCM) and a Graduate of the Royal Schools of Music. She was conductor of the Bolton Chamber Orchestra for more than 20 years.Cherry lives with her civil partner, Wendy and their two dogs, Macallan and Sadie.BywgraffiadYn wreiddiol o Swydd Caerlŷr, gwasanaethodd Cherry fel Archddiacon Rochdale, yn Esgobaeth Manceinion, am 11 mlynedd cyn ei hethol yn Esgob Mynwy yn 2019. Hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth yn Westcott House, Caergrawnt, ac fe'i hordeiniwyd yn ddiacon yn 1989.Yn un o'r menywod cyntaf i gael eu hordeinio'n offeiriad yn Eglwys Loegr yn 1994, roedd ei gweinidogaeth flaenorol yn gyfangwbl yn Esgobaeth Manceinion, yn Flixton, Bolton a Farnworth, ac yn ddiweddar yn Ashton, Oldham a Rochdale. Roedd hi hefyd yn ganon anrhydeddus o Eglwys Gadeiriol Manceinion ac yn gyn-gaplan i bobl FyddarMae Cherry wedi dal swyddi uwch yn llywodraethu Eglwys Loegr. Mae hi wedi bod yn Prolocutor o Dŷ Isaf Cynnwrf Efrog ac yn aelod ex-officio o Gyngor yr Archesgobion.Yn bianydd talentog, mae Cherry yn Gydymaith i'r Coleg Cerdd Brenhinol (ARCM) ac yn raddedig o'r Ysgolion Cerdd Brenhinol. Bu'n arweinydd Cerddorfa Siambr Bolton am dros 20 mlynedd.Mae Cherry yn byw gyda'i phartner sifil, Wendy a'u dau gi, Macallan a Sadie.Previous Bishops1921-1928 Charles Green1928-1940 Gilbert Cunningham Joyce1940-1945 Alfred Edwin Monahan1945-1967 Alfred Edwin Morris1968-1971 Eryl Stephen Thomas1972-1986 Derrick Greenslade Childs1986-1991 Royston Clifford Wright1991-2002 Rowan Williams2003-2013 Dominic Walker OGS2013-2019 Richard Pain