Jobs

Cynorthwy-ydd Gweithredol

Cynorthwy-ydd Gweithredol Gradd D – Cyflog £28,104 – £31,797   Dyma gyfle i ddefnyddio eich sgiliau trefnu ac ymchwil ardderchog i roi cefnogaeth i’r Ysgrifennydd Taleithiol, sef yr uwch swyddog lleyg yn yr Eglwys yng Nghymru. Lleolir y rôl hon yn y Swyddfa daleithiol yn Sgwâr Callaghan, Caerdydd. Er mwyn…

Executive Assistant – Church in Wales

Executive Assistant Grade D – Salary £28,104 – £31,797  This is an opportunity to use your excellent organisational and research skills to provide support to the Provincial Secretary who is the senior lay officer of the Church in Wales. This role is based at the Provincial Office in Callaghan Square,…